Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB)

onaylanm-kii-statu-belgesi-oksb-1621501569724

OKSB, gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kişilere tanınan, gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren özel bir belge ve haktır.


Belge Alımı İçin Genel Koşullar

 • Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının, Gümrük Yönetmeliğinin 23.Maddesi çerçevesinde belirlenen kanunlar kapsamında, kamu güvenliğini tehdit edici ciddi suç veya ciddi boyutta mali suç ya da kabahat işlememiş olmaları,
 • Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmaması,
 • Gümrük Mevzuatı uyarınca kesinleşmiş gümrük vergisi ve gümrük cezası borcu olmaması,
 • Dönem içerisinde ödenen ceza sayısının, Gümrük Yönetmeliğinin 23.Maddesinde belirlenen oranları aşmamış olması,
 • İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sigorta prim borcu olmaması,
 • Vergi kaybına yol açan ciddi oranlarda kesinleşmiş gümrük cezası uygulanmamış olması,


Belge Alımı İçin Özel Koşullar

 • Asgari bir milyon FOB /ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması,
 • İthalat ve ihracat toplamının asgari altı milyon ABD doları tutarında olması,
 • 30 Çalışan istihdam ediliyor olması,


OKS 42/A Özel Koşullar

 • İmalatçı olmak,
 • Asgari beş milyon FOB /ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması,
 • İthalat ve ihracat toplamının asgari yirmi milyon ABD doları tutarında olması,
 • 100 Çalışan istihdam ediliyor olması,


OKSB’nin Faydaları

 • Eksik belgeyle beyanda bulunabilme (Fatura, Dolaşım Belgeleri, Menşe),
 • Eşya özelliğine bağlı olmadan taşıt üstü (supalan) uygulaması,
 • Dökme eşyalarda Tahlil Raporunun 6 ay süre ile geçerli olması,
 • Kısmi Teminattan Faydalanabilme (Teminatlarda %10 ),
 • Mavi Hattan Yararlanabilme (Yalnızca 1000 rejim kodlu ihracat beyannameler için),
 • İhracatta mavi hatta işlem gören beyannameye belge eklenmemesi,


OKSB’nin Ek Talebe Bağlı Diğer Faydaları

 • Götürü Teminat Yetkisi
 • Onaylanmış İhracatçı Yetkisi
  • ATR Vize Etme Yetkisi