Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS)

yetkilendirilmi-yukumlu-statusu-yys-1642011384395

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) 

Uluslararası adı ile "Authorized Economic Operator (AEO)" ; güvenilir ve mevzuat uyarınca belirlenen koşulları yerine getiren şirketler için gümrük işlemlerinde kolaylıklar ve pozitif ayrıcalıklar tanıyan özel bir statüdür. 

Dış ticaret faaliyetlerinde bulunan firmaların, Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi süreçlerinin güvenilir, hızlı ve otokontrolünde gerçekleştirebileceği bu statü özetle, güvenli ve kolay ticaretin yeni adresidir. 

YYS Birim Yönetimi hizmetlerimiz aşağıdaki şekildedir. 

YYS Başvuru Süreci 

 • Proje Tasarımının Oluşturulması 
 • Elektronik Soru Formu ve Başvuru Evraklarının Hazırlanması,
 • Birimlerin SOP, Talimat ve/veya İç Yönerge Çalışmalarının Geliştirmesi
 • Yerince İnceleme Süreci Öncesi Simülasyon Denetim Yapılması, 
 • Müraacatların Takibi ve Sertifikalandırma Sürecine İlişkin Hizmetler,
 • İç Kontrol ve İç Denetim Hizmetleri, 

YYS Sürdürülebilirliği

 • Elektronik Soru Formu Güncelleme Süreç Yönetimi,
 • Yıllık Faaliyet Raporunun Düzenlenmesi,
 • Firma Yapısında Gerçekleşen Değişikliklerin Süresi İçerisinde Bildirilmesi,
 • ISO Belgelerinin Takibi, 
 • Tesis Ekleme, Bildirim ve Denetimleri,