Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İşlemleri

ekonomik-etkili-gumruk-rejimleri-ilemleri-1621511633695

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin Tespit İşlemleri  

DR1 : Eşyaya verilen izinlerle ilgili süre uzatımı, 

DR2 : Rejim kapsamında ithal edilen eşyanın, ihraç edilen işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının teknik, bilimsel veya gümrük idaresi kaynaklanan nedenlerle tespit edilememesi halinde yapılacak tespit işlemlerini kapsar. 

 

Geçici İthalat Rejimine İlişkin Tepit İşlemleri  

GC1 : Kısmı muafiyet ve tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşyanın süre uzatım talebinde, rejimin öngördüğü şekilde kullanıp kullanmadığının tespiti, 

GC2 :  İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildiğinin tespitini kapsar. 

 

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine İlişkin Tespit İşlemleri 

GK1 :  Rejimin ibra işleminin tespitini,

GK2 :  Rejim kapsamında ithal edilmiş ürünün nihai ürün içerisindeki miktar tespitine ilişkin tespit işlemlerini kapsar.