Gümrük ve Dış Ticaret Eğitimleri

gumruk-ve-d-ticaret-eitimleri-1641984882393

Dış Ticaret ve gümrük işlemlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata uyum ve uygunluk çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi adına düzenlenen eğitimimiz detayları aşağıdaki gibidir. 


Eşyanın Gümrük Tarifesi  

 • Eşyanın Gümrük Tarife Cetvelinde Sınıflandırılması
 • Genel Yorum Kuralları
 • Tarife Sınıflandırmasının Kontrolünün- Teyidinin Yapılması


 Eşyanın Gümrük Kıymeti

 • Eşyanın Gümrük Kıymetinin Belirlenmesi Yöntemleri
 • Gümrük Kıymetine İlave Edilecek ve Edilmeyecek Unsurlar
 • Beyan Edilen Kıymetin Kontrolünün- Teyidinin Yapılması


Eşyanın Menşeinin Belirlenmesi

 • Eşyanın Menşeinin Belirlenmesi
 • Eşyanın Tercihli ve Tercihli Olmayan Menşei, Kümülasyonları
 • Beyan Edilen Menşeinin Kontrolünün- Teyidinin Yapılması


Diğer Konular (Sair ve Köprü Mevzuat)

 • Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanım
 • Dış Ticaret Mevzuatı (Ödeme Şekilleri, Teslim Şekilleri vb.)
 • Eşyanın Lisans, İzin, Uygunluk Belgesine Tabi Olup Olmadığının Kontrolü ve İzin Süreçleri,
 • Eşyanın Kota, Tarife Kontenjanı, Çift Kullanımlı Eşya, İthalat Veya İhracatının Yasak Olup Olmadığı Ve İthalatta Gözetim Uygulamasına Tabi Olup Olmadığı Kontrolü ve İzin Süreçleri
 • Ek Mali Yükümlülük, İlave Gümrük Vergisi Dampinge Karşı Vergiye Veya Telafi Edici Vergi Kavramları ve Uygulamaları,
 • Gümrük Mevzuatına Uyum ve Uygunluk,
 • Beyanname Kontrolleri